Företagande

Entreprenörsandan lever kvar i vårt område. De små fabrikerna som startade i ett garage eller en källare för många år sedan är idag kraftfulla, moderna anläggningar. Här finns företag av alla storlekar, från en till flera hundra anställda.

I kommunen och i den närliggande regionen är plastindustrin stor. Majoriteten av länets plastföretag finns i och runt Gislaveds kommun. Här finns företag som var pionjärer inom plasttillverkning på 1940-talet och som än idag är ledande inom branschen. Här finns också en betydande metallindustri, med allt från svarvade, frästa och djupdragna detaljer till pressade, stansade och svetsade. Det sker också en hel del träbearbetning och möbeltillverkning. Produktmixen har skapat en unik region som är mycket attraktiv för företag att etablera sig i, och där företagen ständigt utvecklas in i framtiden genom exempelvis automation.

Världskända varumärken från den lokala industrin

Häftapparater från Isaberg Rapid, handskar från Hestra och möbler från Stolab är några exempel på kända varumärken från vår kommun. Skeppshultscykeln, plastburkar från Nordiska Plast, stekpannor från Skeppshults Gjuteri och trägolv från Golvabia är några andra produkter som är välkända i de svenska hemmen. I vår bygd tillverkas årligen miljarder delar och detaljer som finns i din vardag. Exempel är förslutningar på juicepaket, komponenter i fordon, inredningar i fartyg, packningar i värmesystem, kabeltrummor, beslag till byggindustrin, ventiler och ställdon.

Skog och mark för gröna branscher

En stor del av kommunen är skog och landsbygd och de gröna branscherna har idag en stor bredd med allt från skogsförvaltning till djurhållning av olika slag. Det finns bland annat nästan 900 skogsföretag, 300 jordbruksföretag samt ett större naturbruksgymnasium.

Starta och utveckla företag

Om du vill starta eller utveckla ditt företag är du välkommen att kontakta vårt kommunala näringslivsbolag, Enter Gislaved AB, som är en samlingspunkt för 3 500 lokala företag.

Företagsnätverk

Varje ort har en lokal näringslivsförening, som arbetar för nätverkande och utveckling av företagen på respektive ort. Det finns även särskilda föreningar för olika branscher som exempelvis lantbruk, skogsbruk eller handel.

Om du vill ha kontakt med en branschorganisation eller lokal näringslivsförening kontakta Leif Österlind, VD Enter Gislaved.

Affärsmässa

Affärsracet är en mässa för företagare i regionen. Där knyter man kontakter, gör affärer och visar upp sina produkter. Mässan, som arrangeras av Business Gnosjöregion samlar runt 300 utställare från många olika branscher. 

Lediga lokaler och ledig mark

Det finns just nu ett antal lediga lokaler i kommunen för butiks- eller kontorsändamål. Även lokaler till industriverksamhet finns i olika storlekar, allteftersom våra företag byter lokal när de utvecklas och växer sig större. För den som vill bygga en ny verksamhetslokal finns det  ledig mark i alla kommunens orter. Du kan hitta lediga lokaler och industrimark i Fastighetsportalen.

Företag i kommunen

Vill du veta vilka företag som idag finns i kommunen kan du söka i vårt företagsregister. Där finns alla registrerade bolag.

Robot

KONTAKTA OSS

Leif Österlind
Näringslivschef
Enter Gislaved AB

Dzenana Abdurahmanovic
Näringslivsutvecklare
Enter Gislaved AB

Gislaveds kommun Stortorget 1 332 80 GISLAVED Telefon: 0371-810 00 Fax: 0371-940 79